Новини

Разрешение за ползване на ЖСК ул. “К. Величков” 59, гр.Бургас

02/06/2011

На 2 юни 2011 г. беше издадено от ДНСК – гр. Бургас, Разрешение за ползване на ЖСК ул. “Константин Величков” 59.